GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!

İLEM EĞİTİM PROGRAMI

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda 2002 yılından beri devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır.

İLEM Eğitim Programı üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir. Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademede

 • Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırmayı,
 • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı,
 •  İlmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı,
 • Temel düzeyde okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı,

İkinci kademede

 • İktisadi, siyasi, toplumsal ve kültürel bir bakış açısı kazandırmayı,
 •  İlmî çalışma ahlakı ve disipliniyle ekip çalışması becerisini kazandırmayı,
 • İleri düzeyde okuma, çözümleme ve temel düzeyde yazma becerisi kazandırmayı,

Üçüncü kademe ise ilk iki kademe ile farklılaşan bir tamamlayıcı program olarak hazırlanmıştır. Bu kademenin programında atölye çalışmaları ve temel donanım eğitimleri bulunmaktadır. Temel donanım eğitimlerinin yanı sıra katılımcı ilgisine göre tercih ettiği bir atölye çalışmasını takip ederek atölye yürütücüsü nezaretinde akademik ha­yata hazırlanır. Katılımcı, bir yıl boyunca takip ettiği atölyede bilimsel bir makale yazarak Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde sunar. 

Üçüncü kademede

 • Öğrencilerin ihtisas alanlarını belirlemelerini sağlamayı,
 • İhtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri kazandırmayı,
 • Kurumun ihtisas çalışmalarına katılmalarını sağlamayı,
 • İlmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme, bilimsel ürünler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği dersler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı dersleri de kapsamaktadır.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı kademe dersi vardır. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az on iki farklı kademe dersine katılırken, III. kademe katılımcıları ise temel donanım eğitimleri ve yıllık bir atölye çalışmasına katılırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

İLEM, Eğitim Programını farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (6-10 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

 

İLEM Eğitim Programına katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Toplumun Kuruluşu: İnsan, Tarih ve Medeniyet Lütfi Sunar
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 11:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesi İbrahim Halil Üçer
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 13:00
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetinin Oluşumu Tahsin Görgün
Tarih : 09 Şubat 2020
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Mehmet Taha Boyalık
Tarih : 08 Şubat 2020
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık
Tarih : 08 Şubat 2020
Saat  : 13:00
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Çağdaş İslami Hareketler Muhammed Hüseyin Mercan
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesinde Temel Meseleler ve Kavramlar Mehmet Zahit Tiryaki
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Dünya Siyaseti Süleyman Güder
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 13:00
Yer    : İLEM
Bahar Tarih, Düşünce ve Yazım -Tarih/çilik ve Tarih Yazıcılığı- Abdulkadir Macit
Tarih : 08 Şubat 2020
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye’de Toplum ve Siyaset Mahmut Hakkı Akın
Tarih : 08 Şubat 2020
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Batı Düşüncesi Engin Koca
Tarih : 08 Şubat 2020
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Güz Akademik Yazım Teknikleri İlhan Süzgün
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Yıllık Anayasal Meseleler ve Türkiye Batuhan Ustabulut
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Ahlak Felsefesi Elmin Aliyev
Tarih : 17 Ekim 2019
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
İslam Dünyasında Tecdîd Hareketleri ve Tecdîd-Oryantalizm İlişkisi Ayşe Mutlu Özgür
Tarih : 15 Ekim 2019
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Küresel Siyaset Ömer Faruk Uysal
Oğuzhan İrgüren
Tarih : 16 Ekim 2019
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Psikoterapötik Yaklaşımlar Merceğinde Kişilik Vahide Ulusoy Gökçek
Tarih : 12 Ekim 2019
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Edebiyat Mesut Koçak
Tarih : 18 Ekim 2019
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM
Siyasi Düşünce Tarihi Fatih Yaman
Tarih : 15 Ekim 2019
Saat  : 18:30
Yer    : İLEM