GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlere Giriş


İslam toplumunun ilahî ve nebevî mesajla sahih bir ilişki kurabilmesinin temel zeminini İslami ilimler oluşturmaktadır. Aynı zamanda İslami ilimler Müslümanların yaşantılarının ve düşüncelerinin de çerçevesini çizmektedir. Bu seminerde katılımcıların temel İslami ilimler olarak adlandırılan hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimlerini tanımaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bu ilimlerin oluşum ve gelişme süreçleri, mahiyet, amaç ve fonksiyonları ele alınacaktır. İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan bu ilimler, birbiriyle olan irtibatı da göz önünde bulundurularak sunulacaktır. Bu sayede katılımcıların, temel İslami ilimlere dair bütüncül bir bakış açısı elde etmeleri hedeflenmektedir. İlmin mahiyeti, ilimlerin tasnifi ve İslami ilimlerin genel ilim tasnifi içindeki yerini tespit etmek; tefsir, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf gibi İslami ilimlerin ortaya çıkış ve gelişim serüvenleri aydınlatmak; her bir İslami ilmin genel çatısı, yöntemi, işlevi ve bu ilimlerin birbirleriyle ilişkileri konusunda genel bir kanaat oluşturmak hedeflenmektedir.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 11:15 İLEM