ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
11
Temmuz 2020
Kitap ve Makale Tahlilleri
İLEM Yaz Akademisinde katılımcıların çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmeleri için alanında yetkin kişilerin yapacağı ...
2020-07-13 16:00
Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları
Söyleşimizde öğrenmenin, öğrenmeye talip olmanın anlamını, metodunu, öğrenciliğin gereklerini klasik eğitim düşüncesi müktesebatından ...
2020-07-15 16:00
Ayasofya Gezisi
Ayasofya tüm çağların gördüğü en göz alıcı mabetlerden biridir. Hakkındaki efsaneler toplandığında ciltler dolusu yaşanmışlık ortaya ...
2020-07-15 18:00
Şehir Çalışmalarında İslam Tarihi Kaynaklarının Kullanımı
Şehir ve mekan çalışmalarında tarih kaynaklarının kullanımı geçmiş toplumlara dair gündelik hayat sosyolojisinin tespiti için büyük ...
2020-05-19 16:00
Postmodern Sonrası Tarihçilik Eğilimi
Modernizmin kartezyen öznesinin buharlaştığı postmodern dönemin düşünme biçimleri genelde sosyal bilimler, özelde ise tarihyazımı ...
2020-05-16 16:00
Yer ve Mekan Etnografisi
Sosyal bilimler içerisinde, toplum-kültür ve yer kavramlarının ara kesitinde bulunan mekan çalışmaları, antropoloji disiplininden çokça ...
2020-05-12 16:00

YAYINLAR

HABERLER

İLEM Podcast Yayında!

İlmi Etüdler Derneği Youtube hesabı İLEM TV adıyla Nisan ayında faaliyetlerine ...

İLEM Çalışmalarını Sürdürmeye Devam Ediyor!

Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası (TYH) projesi ile yayıncılığın bilinmeyenlerini gün ...

İLEM COVID-19 Soruşturma Dosyası

İLEM COVID-19 Soruşturma Dosyası alanında yetkin birçok hocanın kaleme aldığı çalışmalar ...

Çalışma Arkadaşları Arıyoruz!

İLEM, kurulduğu günden bugüne birçok öğrenciye dokunmayı başarabilmiş, mesafeleri aşıp ...

İLEM 5.Yaz Akademisi Başvuruları Başladı

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) İstanbul dışında lisans eğitimlerine devam eden ...