ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
12
Ağustos 2020
Aristoteles'te Adlandırma, Bilgi ve Cevher İlişkisi
Bu sunumun amacı Aristoteles'te mutlak bilgi olan epistêmê'nin tanımlarda yani dildeki özel adlara doğrudan yüklenen tümellerde nasıl ...
2020-08-10 17:30
Aristoteles ve Kant'ta Müphemiyet Kavramı
Bu sunum Aristoteles’in bir mantık terimi olarak kullandığı amfiboli kelimesinin Immanuel Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi eserindeki anlamı ...
2020-08-10 17:30
Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları
Söyleşimizde öğrenmenin, öğrenmeye talip olmanın anlamını, metodunu, öğrenciliğin gereklerini klasik eğitim düşüncesi müktesebatından ...
2020-07-15 16:00

YAYINLAR

HABERLER

İDP Sözlü Tarih Görüşmeleri İLEM Podcastte

Yakın zamanda podcast mecralarında paylaşımlarda bulunan İLEM Podcast, birçok içeriğini ...

Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası (TYH) Projesinde Yeni İsimler

Türkiye’de yayıncılığın duayen isimleriyle gerçekleştirilen sözlü tarih ...

Taşköprülüzâde Serisinde Yeni Kitaplar

Bir süredir üzerinde çalışmalar yürütülen ve ilk çıktısı mart ayında yayımlanan ...

İLEM Yayınları Basında

İLEM Yayınları yakın zamanda çalışmalarına başladığı 3 ciltlik Taşköprülüzâde serisinin ...

Yeni Kalemler Yeni Sesler

İLEM kademe öğrencilerinin çabalarıyla içerikler yayınlayan İLEM Blog’da yeni eserler ...