ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
11
Aralık 2018
Metinlerin Diliyle Son Dönem Osmanlı'sında Hukûk-ı Düvel Geleneği
Bu sunum son dönem Osmanlı’sında hukuk-ı düvel geleneği üzerinedir. Avrupa ve Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştiği ...
2018-12-15 16:30
Erken Mevlevîliğin Nüfuz Tartışmalarının Menâkıb ül-Ârifin’de Yansıltılması
Sultan Veledʼin, Selahaddin Zerkūbʼun kızı olan eşi Fatıma Hatunʼla aile içi bir anlaşmazlığı, belki de ciddi geçimsizliği dolayısıyla ...
2018-12-15 17:30
8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK) 24-27 Nisan 2019 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştirilecektir. Kongre bu yıl İlmi ...
2019-04-24
Felsefe Tarihinde Temel Erdem Kavramı ve Fârâbî Felsefesinin Temel Erdemleri
Bu sunum, ahlak felsefesinin önemli kavramlarından biri sayılabilecek temel erdem kavramının mahiyetini, tarihsel serüvenini ve İslam ...
2018-12-08 17:30
Mâverâünnehir Hanefî Usûl Eserlerinde Sünnet Anlayışı
Bu sunumun konusu, fıkıh usûlü eserleri çerçevesinde Hanefî mezhebinin sünnet, hadis ve haber konuları ile ilgili yaklaşımlarının tespiti ...
2018-12-08 16:00
Toplumsal Değişimi Konuşmak
Türkiye’deki sosyoloji araştırmalarının önemli başlıklarından biri olan toplumsal değişim ve tabakalaşma konusu, İLEM’de 7 Aralık Cuma, ...
2018-12-07 17:00

YAYINLAR

HABERLER

46 Ülkeden 100 Akademisyen Nevşehir’de Bir Araya Geldi

4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Yurt ...

Uluslararası öğrenciler, Sosyal Bilimler Kongresi’nde Buluşuyor

4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi, İlmi Etüdler Derneği ...

Endülüs Mirası: Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu Konferansı Gerçekleşti

Endülüs Mirası: Kültürler Arası Bağlamlar ve Kavramların Yolculuğu {Al-Andalus in ...

Nazariyat Dergisi'nin 9. Sayısı Çıktı

Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin dokuzuncu sayısı (4/3) ...

2018-2019 İLEM Açılış Konferansı Gerçekleşti

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) her yıl Ekim ayında,  yeni dönemi bir açılış konferansı ...