ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
28
Eylül 2020
Aristoteles'te Adlandırma, Bilgi ve Cevher İlişkisi
Bu sunumun amacı Aristoteles'te mutlak bilgi olan epistêmê'nin tanımlarda yani dildeki özel adlara doğrudan yüklenen tümellerde nasıl ...
2020-08-10 17:30
Aristoteles ve Kant'ta Müphemiyet Kavramı
Bu sunum Aristoteles’in bir mantık terimi olarak kullandığı amfiboli kelimesinin Immanuel Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi eserindeki anlamı ...
2020-08-10 17:30
Öğrencilik Sanatı ve İlim Yolculuğunun Azıkları
Söyleşimizde öğrenmenin, öğrenmeye talip olmanın anlamını, metodunu, öğrenciliğin gereklerini klasik eğitim düşüncesi müktesebatından ...
2020-07-15 16:00

YAYINLAR

HABERLER

2020 - 2021 İLEM Eğitim Programı Başvuruları Başladı

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) lisans öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu “İLEM Eğitim ...

Türkiye'de Yayıncılığın Tarihi (TYH) Sözlü Tarih Atölyesi Başlıyor!

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ...

TYH Lansmanı Gerçekleşti

Yayıncılığın Hafızası TYH ile Tazeleniyor Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası (TYH) projesi ...

İLEM’den Kurumsal Ziyaretler

İLEM Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Macit ve beraberindeki heyet kurumsal ziyaretler ...

İLEM Blog’da Değerlendirme Yazıları!

İLEM İhtisas Komisyonunun hazırladığı “Tarihin Geleceğine Dair” ve “Şehir ...