ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
22
Şubat 2020
Emperyalizmin Gölgesinde Filistin Sorunu
Filistin ülkesi 103 yıldır işgalci ve emperyalist planların laboratuvarı gibi muamele görmüştür. Self-determinasyon hakkına sahip olduğu ...
2020-02-28 18:00
9. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün ...
2020-04-15 09:00
Nazariyat Konuşmaları 2
Ömer Türker'in "Kutbüddin er-Râzî’de Tasdik Kavramı ve Felsefî İçeriği" başlıklı araştırmasının tartışılacağı Nazariyat Konuşmaları’nın ...
2020-02-14 18:00
Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-5
Bu seminerde 1969 yılında siyasi hayata adım atan Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik anlayışı ele alınacaktır. Bu çerçevede hareketin gerek ...
2020-02-08 16:00
Medeniyet Havzalarında Tarih Ve Tarihçilik I: İran Havzası Çalıştayı
İnsanlık Hicaz’dan Bilad-ı Şam’a, Irak-ı Acem’den Horasan’a, Mağrip’ten Endülüs’e, Sind’den Hind’e, Maveraünnehir’den Türkistan’a, ...
2020-02-08 09:00

YAYINLAR

HABERLER

İLEM İhtisas 2020 Bahar Dönemi Başvuruları İçin Son 4 Gün!

İlmi Etüdler Derneği’nin (İLEM) lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlediği ...

“Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” Raporu 25 Şubat'ta Kamuoyu ile Paylaşılıyor!

Çatı kuruluşumuz İLKE Vakfı’nın hazırladığı “Geleceğin Türkiyesinde Dış Politika” Raporu ...

İLEM'de Kutbuddin Râzî Konuşuldu!

İlmi Etüdler Derneği’nde (İLEM) 2014 yılından bu yana yayımlanan Nazariyat İslam Felsefe ...

İLEM İhtisas 2020 Bahar Dönemi Başvuruları Başladı!

İLEM’in lisansüstü öğrencilerine yönelik düzenlediği İhtisas Programı 2020 Bahar dönemi ...

2020 Dönemarası Kampı

2020 Dönemarası Kampı GerçekleştiİLEM, Eğitim Programı kapsamında kademe öğrencileri, ...