ETKİNLİKLER

İLEM' DE BU AY
05
Aralık 2020
İLEM 1. Yazı Kampı
İLEM 1. Yazı Kampı Başlıyor!İlmi Etüdler Derneği (İLEM) düşünmenin en iyi imkanı olan yazma eyleminin her bakımdan ele alınacağı 1. Yazı ...
2020-11-18 17:00
Aristoteles'te Adlandırma, Bilgi ve Cevher İlişkisi
Bu sunumun amacı Aristoteles'te mutlak bilgi olan epistêmê'nin tanımlarda yani dildeki özel adlara doğrudan yüklenen tümellerde nasıl ...
2020-08-10 17:30
Aristoteles ve Kant'ta Müphemiyet Kavramı
Bu sunum Aristoteles’in bir mantık terimi olarak kullandığı amfiboli kelimesinin Immanuel Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi eserindeki anlamı ...
2020-08-10 17:30

YAYINLAR

HABERLER

İLEM Flood Çalışmalarına Büyük İlgi

İLEM’in sosyal medyada başlattığı flood (zincir paylaşım) çalışmaları büyük ilgi ...

Merakla Beklenen “Gazzâli Düşüncesinde İnsanın Kemâli” Kitabı Raflarda

Ekim ayında yakın zamanda çıkması planlanan kitapları duyuran İLEM yeni kitap müjdeleri ...

İLEM PODCAST’i Dinlediniz mi?

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) gerçekleştirdiği birçok ders ve etkinliği İLEM PODCAST ...

TYH Sözlü Tarih Görüşmelerine İki Yeni İsim Daha Eklendi

Türkiye’de Yayıncılığın Hafızası Projesi (TYH) kapsamında Nisan ayından bu yana 15 ...

Nazariyat

İLEM, Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin 6. Cilt 2. ...