GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesi


İslam düşüncesinin teşekkülüne yön veren sâikler ve bu düşüncenin tanımlayıcı hususiyetlerinin tespiti bu seminerin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede İslam toplumunun oluşumu ile dinî ilimlerin tedvin ve tasnif süreci tartışılacak, İslam düşüncesindeki metafizik gelenekler öne çıkan temsilcileri üzerinden problematik ve tarihsel olarak karşılaştırmalı bir yöntemle tanıtılacaktır. En temelde İslam’dan neşet eden ve onun vaz’ettiği hayat nizamı ve bilgi anlayışı ekseninde oluşan İslam düşüncesi, medeniyetimizin düşünsel birikimi ve kaynağıdır. Bu seminer ile katılımcılarda, İslam düşüncesinin teşekkül süreci, ana akımları ve tanımlayıcı hususiyetlerine dair bir anlayış oluşturmaya çalışılacaktır.

Program İçeriği

1. Haftaİslam Toplumunun Oluşumu: Teklîfî Emrin Tazammunları
2. HaftaDînî İlimlerin Tedvîn ve Tasnîfi: İlim Geleneği ve Âlim Tipolojilerinin Oluşum Süreci
3. HaftaTevhîd, Nübüvvet ve İnsan Fiilleri: Erken Dönem Kelam Tartışmaları ve Kelam İlminin Teşekkülü
4. HaftaÖz’e Yöneliş: Zühd Hareketlerinin Doğuşu ve Tasavvuf
5. HaftaKomşu Medeniyet Havzalarıyla Karşılaşmalar ve Etkileşimler
6. Haftaİslam Felsefesinin Doğuşu ve Gelişimi
7. HaftaVarlık Düşüncesi: İslam Düşüncesindeki Metafizik Gelenekler Arasında Karşılaştırmalı Bir Tahlil
8. HaftaBilgi Anlayışları: Nazar ve Keşif Arasında Yakîn Arayışları
9. HaftaAhlak Düşüncesi: Tehzîb ve Tecrîd Arasında Kemâl Arayışları
10. HaftaSiyaset Düşüncesi: Tedbîrin Toplumsal Boyutlarını Keşif
Tarih Saat Yer
13 Ekim 2018 13:00 İLEM