GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Batı Düşüncesi


Batı Düşüncesi semineri, başlangıçtan modern döneme değin, adeta düşünceyle özdeşleştirilmiş bir form içerisinde kullanılan Batı felsefesini, söz konusu felsefe geleneği içerisindeki dönemlerin genel karakteristiklerini, önemli düşünür ve felsefelerini irdelemeye matuftur. Kuşkusuz bu seminerlerde, bir felsefe tarihi ders formatından ziyade, eleştirel bir perspektif içerisinde, Batılı anlamda düşünme tarzı olan felsefenin imkan ve sınırlarını, diğer düşünme biçimleriyle olan benzerlik ve farklılıklarını, kendi içerisinde gerçekleşmiş olan kırılmaları irdelemek amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 12:30 İLEM