GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Lütfi Sunar

Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde "Karl Marx ve Max Weber’in Doğu Toplumlarına Yaklaşımları" başlıklı teziyle 2010 yılında tamamladı. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, toplumsal değişim, tabakalaşma ve eşitsizlik alanlarında çalışmalar yapmakta olan Sunar, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sunar’ın, Marx ve Weber’de Doğu Toplumları, Türkiye’de İş Ortaklıkları, Marx an Weber on Oriental Societies, Değişim Sosyolojisi, Sosyal Tabakalaşma, Türkiye’de Toplumsal Yapı ve Değişim, Eurocentrism at the Margin: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the Muslim Word: Critical Perspectives on Islam and Modernity adlı kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.