GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İbrahim Halil Üçer

Lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalında hazırladığı “Ebû Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği” başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını savundu. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies'te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Üçer’in yayımlanan çalışmaları arasında İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık (2017), İslam Düşünce Atlası (ed. 2017), İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları (ed. 2019), Taşköprülüzade’de Bilgi, Bilim ve Varlık (ed. 2020), Taşköprülüzade’de Dil, Ahlak ve Siyaset (ed. 2020) gibi eserler bulunmaktadır. Halihazırda İslam Düşünce Geleneğinde Fiziksel Teori Modelleri, İbn Sînâ epistemolojisi, İslam düşünce tarihi yazımında dönemlendirme sorunu ve Arayışlar dönemi İslam düşüncesi gibi konular üzerinde çalışmaktadır.