GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Vahdettin Işık

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma”, doktorasını da “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Algısı: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” tezleriyle yaptı. “Osmanlı-Türkiye Modernleşme Tecrübesinin Meseleleri”, “Çağdaş İslam Düşüncesi”, “Said Halim Paşa”, “Mehmed Akif”, Modern Dünyada Din ve Toplum, Medeniyet Meselesi gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ni hazırladı. Halen bu proje çalışmasına danışmanlık yapmaktadır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Vahdettin IŞIK halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü olarak çalışmaktadır.