GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Ahlak Felsefesi

Hoca: Elmin Aliyev

Bu atölyenin genel amacı, İslam ahlak felsefesinin IX-XVI. yüzyıllardaki serüvenine ana hatlarıyla ışık tutmaktır. Bu nedenle ilk önce ahlak ilminin mahiyeti açıklanarak diğer ilimlerle irtibatı irdelenecek ardından ise belli düşünürlerin eserleri üzerinden İslam ahlak felsefesi tahlil edilecektir. Kindi, Farabî, Yahya b. Adi, İbn Miskeveyh, Tûsî, Devvânî, Îcî ve Kınalızâde Ali gibi düşünürlerin eserlerinin işleneceği programın on üçüncü haftasından itibaren Osmanlı ahlak felsefesi odaklı okumalar gerçekleştirilecektir. Böylece İslam ahlak felsefesine dair ana konuların oluşum ve gelişim sürecine ışık tutulacağı gibi Osmanlı dönemine tekabül eden XVI. yüzyıla kadarki değişim ve dönüşüm süreci de incelenecektir.

Tarih Saat Yer
17 Ekim 2019 18:30 İLEM