GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mehmet Zahit Tiryaki

Lisans eğitimini 2005’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 2007’de “Mehmed Emin Üsküdârî’nin Şerhu Tehzîbi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2015 yılında “İbn Sina Felsefesinde Mütehayyile/Müfekkire ve Vehim” başlıklı çalışması ile doktora tezini tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İbn Sina felsefesi ile İbn Sina sonrası İslam düşüncesinin varlık, bilgi ve ahlâk öğretileri temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.