GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Modernleşme


Bu seminerin amacı başlangıcından itibaren Türk modernleşmesinin tarihini eleştirel bir perspektiften ele almak ve modernleşmenin temel yol haritasını çıkarmaktır. Osmanlı’nın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaşması ve yenilik girişimleri yakından incelenerek modernleşme sürecinin niçin salt bir batılılaşma olarak anlaşıldığı ve sürdürüldüğü çözümlenecektir. Osmanlı modernleşmesinin mirası, modernleşme-din ilişkisi, yeni dönemin siyasi telakkisi ile dini düşüncenin seyrinde yaşanan değişimin etkileşimi ile tüm bu sürecin günümüz toplum yapısı üzerindeki etkileri incelenecektir.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 12:30 İLEM