GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
PROJELER

İLEM yaptığı faaliyetleri daha da yetkinleştirmek maksadıyla son on senede pek çok projeye imza atmıştır. Tüm bu projelerden; 50’yi aşan eser neşredilmiş, literatür taramaları, dijitalleştirme ve kataloglama yapılmış, akademik destekler verilmiş, yüzlerce ilmi toplantı (konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar vd.), ulusal ve uluslararası katılımlı sempozyum ve sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Tüm içerikler projelerin internet siteleri üzerinden kullanıma açılmıştır.