GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM EĞİTİM PROGRAMI

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

2002 yılından beri devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır. İLEM Eğitim Programı ilmi disiplin ve devamlılık gerektiren 3 senelik bir programdır. 21 eğitim dönemini geride bırakan programın 2022-2023 dönemi için başvuru süreci başlamış bulunmaktadır.

Program boyunca katılımcılara;

Birinci kademede

 • Varlığa, tarihe topluma dair bir kavrayış kazandırmayı,
 • İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtmayı,
 • Çağımızın problemlerine dair kuşatıcı ahlaki çözümler sunmayı,
 • İlmî çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırmayı,
 • Eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmayı,

İkinci kademede

 • Bilimsel bilgiye dair bakış açısı kazandırmayı,
 • Varoluş gayesinin bilinciyle siyasi, toplumsal ve kültürel olanı yorumlamayı,
 • Estetik bilinç oluşturmayı,
 • İlmî çalışma ahlakı ve disipliniyle ekip çalışması becerisi kazandırmayı,
 • İleri düzeyde eleştirel okuma, çözümleme ve yazma becerisi kazandırmayı,

Üçüncü kademede

 • Katılımcıların ihtisas alanlarını belirlemelerini sağlamayı,
 • İhtisas çalışmalarında ihtiyaç duyacakları yöntemsel bilgi ve becerileri kazandırmayı,
 • Kurumun çalışma merkezlerine katılmalarını sağlamayı,
 • İlmî bilgi ve yöntemleri kullanarak değerlendirme ve karşılaştırma yapabilme, bilimsel ürünler ortaya koyabilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Eğitim programında ilk seneden itibaren öğrencilerimiz alanında uzman hocaların verdiği dersler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri’nden istifade etmekte, ayrıca program dahilinde geziler ve kamplar da düzenlenmektedir.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde 10’ar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı kademe dersi vardır.

İLEM Eğitim Programı’nı farklı kılan bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemekteyiz. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi, her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (6-8 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

İLEM Eğitim Programına katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadır.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1