GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesinde Temel Meseleler ve Kavramlar


Her ilmi disiplinin temel meselelerine ilişkin tartışmalar belirli kavramlar/ıstılahlar üzerinden yürütülür. İlgili disiplin ya da disiplinlerin mensupları arasında, anlamları/referansları hakkında belirli bir uzlaşı sağlanmış olan kavramlar, bir disiplin içindeki herhangi bir meseleyi tartışmanın anahtar unsurlarını teşkil ederler. İslam düşüncesi, çeşitli disiplinleri ve meseleleri bağlamında ortaya koyduğu bütüncül ve zengin çeşitliliği kavramsal yapısı itibariyle de gösterir. Söz konusu düşüncenin tarihsel akışı içinde oluşmuş üst dile ait kavramlar, dinamik bir süreç içinde sürekli olarak yeniden tanımlanıp yorumlanmış olsalar da kavram olabilme vasıflarının kendilerine kazandırdığı sürekliliği de bünyelerinde taşırlar. Zira bu süreklilik aynı zamanda, benzer meseleler üzerinde değişik zamanlarda değişik düşünürlerce konuşulabilmesinin de imkanını teşkil eder. Bu seminerde, felsefe merkeze alınarak İslam düşüncesindeki bazı merkezi kavramlar belirginleştirilmeye çalışılacaktır. Bununla birlikte oluşmuş üst dilden hareketle, kelam ve tasavvufun temel kavramsal yapısıyla yapılacak mukayeseler yoluyla da seminer içeriğinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 12:30 İLEM