GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İhtisas Çalışmaları, Bilgi Üretiminde Dinamik Bir Kurgu

Bilimsel problem alanlarına odaklanarak bilgi üretimine ve ilgili alandaki araştırmalara öncülük etmeyi amaçlayan İhtisas Çalışmaları akademide güçlü bir disiplinler arası zemin oluşturmayı ve her seviyeden araştırmacıya yapıcı-eleştirel bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Proje ve yayınlara dönüşen çalışmaları ile güçlü bir akademi hedefi doğrultusunda kendini konumlandırıyor.

İhtisas Çalışmaları kapsamında açılan ders, okuma grubu ve atölyelerin yanında Felsefe-Bilim, Siyaset, Tarih ve Toplum isimleriyle oluşturulan çalışma grupları karşılaştırmalı bir yaklaşımı benimseyerek İLEM’deki lisansüstü çalışmaların omurgasını oluşturuyor. Bahsedilen çalışma grupları ile sivil akademi dünyasına yeni açılımlar getirmek, nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak amaçlanıyor.

2011 yılından bu yana İhtisas Çalışmaları bünyesinde oluşan birikimle çeşitli araştırmalar, projeler, sempozyumlar, çalıştaylar, dersler, okuma grupları, atölyeler, seminerler ve sunumlar yürütülmüştür. Yürütülen tüm bu faaliyetlerde güncellik ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha güçlü bir akademi hedefleniyor.

Mahmut Hakkı Akın
Mahmut Hakkı Akın

Yönetim Kurulu Üyesi

Korkut Demir
Korkut Demir

İhtisas Çalışmaları Sorumlusu