İhtisas

İhtisas Programı, çeşitli sahalarda bilgi üretimine canlılık ve özgünlük katmayı amaçlayan İLEM’in, lisansüstü düzeyindeki katılımcılara uyguladığı çok boyutlu bir eğitim programıdır. Bu program ile amaçlanan, iç içe geçen çalışma halkaları eşliğinde ilmi çalışmaların ve üretkenliğin artırılmasıdır. 6 yıldır devam eden ihtisas çalışmaları kapsamında çok sayıda ders, okuma grubu, atölye ve yayın gerçekleştirilmektedir.

2012 yılında başlayan İhtisas Programı dahilinde oluşturulan dersler zaman içinde Osmanlı'da Kitap Kültürü Projesi ve İslamcı Dergiler Projesi gibi araştırma projelerinin  de gerçekleşmesine zemin hazırlamıştır.

2013 GÜZ İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2013 Güz dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2014 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2014 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2014 GÜZ İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2014 Güz dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2015 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2015 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2015 GÜZ İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2015 Güz dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2016 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2016 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2016 GÜZ İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2016 Güz dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2017 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2017 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bulabilirsiniz.

2017 GÜZ İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2017 Güz dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bula bilirsiniz.

2018 BAHAR İHTİSAS PROGRAM KİTAPÇIĞI

İLEM İhtisas 2018 Bahar dönemi içeriklerini bu kitapçıkta bula bilirsiniz.