GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Medeniyetinin Oluşumu


Medeniyet kavramı ve İslam Medeniyeti’nin nasıl ortaya çıktığı;medeniyetin toplum, toplumsal olanın da din ile olan irtibatı ele alınacak;İslam toplumunun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesi ve bunun bir görünüşü ve neticesi olarak İslam Medeniyeti, semi­ner boyunca işlenecek temel meseledir. Medeniyetlerin sadece var olmadıkları, aynı zamanda kendi kendilerini kavrayarak, bunu terimlerle dile getirdiklerinden hareketle, varoluş-kavrayış-ifade arasındaki irtibat üzerinden İslam medeniyetinin muhtelif veçheleri müzakere edilecektir. Bu çerçevede İslam me­deniyetinin nasıl ortaya çıktığı ve bunun nasıl kavranarak dile getirildiği ele alınacaktır. Kısaca ana hatları ile İslam medeniyeti hak­kında bir tasavvur oluşturulmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 09:30 İLEM