GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İçerisinde yaşadığımız dünyada karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzündeki var oluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnül vakt) her bir ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Çalışmalarını bu doğrultuda sistematik ve istikrarlı bir biçimde yürüten İLEM’in yürütmüş olduğu Eğitim Programı, akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğrencilerinin; insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilmelerini sağlayacak gerekli donanım ve bakış açısı ile ilmî çalışmalarına yön verecek ahlâki bir duruş kazanmalarını amaçlamaktadır. İLEM Eğitim Programı (İLEP) üç kademeden oluşmakta ve programın içeriği, katılımcıların lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyacakları temel nitelikleri kazandırmak hedefiyle şekillendirilmektedir. Program üç yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Birinci yıldan itibaren başlayan kademelerde, alanında uzman hocaların verdiği İslami İlimler ile Beşeri ve Sosyal Bilimlerin farklı konularındaki seminerlerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli destekler, gezi ve kamplar yer almaktadır. Ayrıca İLEP, katılımcıların lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları araştırma, yazım ve sunum gibi temel becerileri kazanmalarına yönelik çeşitli seminerler ihtiva etmektedir.

İLEP kademelerinde yıllık program, Güz, Bahar ve Yaz dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve bahar dönemleri onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı seminer vardır. Yaz döneminde ise yıl boyu danışmanlar eşliğinde yürütülen okumalara devam edilmektedir. İLEP neticesinde katılımcı, on sekiz farklı seminere katılmış ve program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.

Programda merkezî konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımı yanı sıra şahsî yönelim ve sorunlarına ilişkin rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (5-7 kişi), yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde yürütmektedir. İLEM, on yıllık tecrübesiyle İLEP’i farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Program, katılımcıların;okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak donanımlara haiz olmasını öncelikli hedefleri arasına koymaktadır.

 

İLEM Eğitim Programı’na katılmak isteyen lisans öğrencileri, öğrenci kabul tarihleri arasında yapmış olduğu başvuru ve mülakatlar neticesinde programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

Süleyman Güder

Komisyon Başkanı

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesine Giriş İbrahim Halil Üçer
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu Lütfi Sunar
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetinin Oluşumu Tahsin Görgün
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Murteza Bedir
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Çağdaş İslam Düşüncesi Veli Karataş
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Çağdaş Batı Düşüncesi Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Temel İktisadi Kavramlar Taha Eğri
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Tarih Yazıcılığı Teyfur Erdoğdu
Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Çağdaş Dünya Siyaseti Süleyman Güder
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye'de Toplum ve Siyaset Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
İslam Sanatları Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Uluslararası Ekonomi Politik Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Güz Sosyal Bilimlerde Temel Yaklaşımlar ve Yöntemler Tarih : 06 Ekim 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Akademik Yazım Teknikleri Yusuf Alpaydın
Tarih : 06 Şubat 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Bahar İslami İlimlerde Yöntem Adem Yıgın
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Mantık Mehmet Özturan
Tarih : 23 Şubat 2013
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM