GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Yunus Çolak

Lisansını İstanbul Bilgi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Enformatiği ve Anadolu Ünüversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Alanında tamamladı. Yüksek Lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Dönüşüm ve Planlama bilim dalında hazırladığı, Planlamada Adil Kent Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları başlıklı tezi ile bitirdi. Hâlen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Doktora programına devam etmekte ve Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.