GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Entelektüel birikimin ve toplumsal düşüncenin Batılılaşma istikametinde gelişebileceği fikri ile oluşan buhranın tüm boyutlarıyla anlaşılması, Türkiye’de kendi ilim ve düşünce geleneğimizden beslenme söyleminin yaygınlaşmasını ve bu yöndeki girişimlerin artmasını beraberinde getirmiştir. Çok disiplinli çalışmalara olan ihtiyacın artması akademideki mobilite imkânlarını da çoğaltmış ve akademide tersine bir beyin göçü başlamıştır.

Akademide yaşanan dönüşümlerin müspet sonuçlara ulaşabilmesi en çok sahih bir ilim anlayışını ve özgün ilmi yaklaşımları gerekli kılmaktadır. İlmi Etüdler Derneği sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine verdiği katkıları 2002 yılından bu yana sürdürmektedir.

İLEM, modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış oluşturmayı hedeflemiştir. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İLEM, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile kardeş kuruluş hüviyetindedir.

İLEM, modern bilimsel üretim geleneğinin ve onun araçsallaşmış insan, tarih ve toplum öğretilerinin açıklandığı bir zeminde dünya tarihine ve coğrafyamızın tarihine ilişkin doğru bir kavrayış oluşturmayı hedeflemiştir. Özgün ilmi yaklaşımların, düşünce ve pratik üretiminin İslam’ın düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde yeşerebileceğini düşünen İLEM, ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturarak insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmayı gaye edinmiştir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) sahih bir ilim anlayışının ve özgün ilmi yaklaşımların üretilmesine katkı sağlamaktadır. On yılı aşkın süredir ilmi çalışmalar gerçekleştiren derneğimiz, müslüman toplumların düşünce ve medeniyet birikimi üzerinde ilmi geleneğimizi sürdüren ilim adamlarının yetişmesine zemin oluşturmaktadır. 

İLEM, düşünce dünyamızda müspet gelişmelere yol açabilmesi için akademik çalışmanın mahiyet ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliğine inanmakta ve ilmi çalışmalarını bu yönde şekillendirmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz eğitim ve ihtisas programlar mümbit bir zemin olarak hasılalarını günden güne çoğaltmıştır. Lisansüstü düzeydeki araştırmacıların ve kıymetli ilim insanlarının iştirakleriyle Türkiye ve dünya genelini kapsayan disiplinlerarası araştırma, yayın ve türlü akademik etkinliklerin oluşmasına imkân vermiştir.

Abdulkadir Macit
Abdulkadir Macit

Yönetim Kurulu Başkanı

Meryem Çapun
Meryem Çapun

Yönetim Kurulu Üyesi

Arife Gümüş
Arife Gümüş

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Önal
Hüseyin Önal

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Köroğlu
Ahmet Köroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Asiye Şahin Bulut
Asiye Şahin Bulut

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Halil Üçer
İbrahim Halil Üçer

Yönetim Kurulu Üyesi

Latif Karagöz
Latif Karagöz

Yönetim Kurulu Üyesi

Talha Erdoğmuş
Talha Erdoğmuş

Yönetim Kurulu Üyesi

Yunus Çolak
Yunus Çolak

Yönetim Kurulu Üyesi

Abdulkadir Macit
Abdulkadir Macit

Yönetim Kurulu Başkanı

Süleyman Güder
Süleyman Güder

Yönetim Kurulu Başkanı (2016 - 2020)

Yusuf Alpaydın
Yusuf Alpaydın

Yönetim Kurulu Başkanı (2008-2010)

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Yönetim Kurulu Başkanı (2002-2008) (2010-2016)

Yusuf Temizcan
Yusuf Temizcan

Genel Sekreter

Beyza Nur Onurcan
Beyza Nur Onurcan

Grafik Tasarım Sorumlusu

Burak Yuvalı
Burak Yuvalı

Lisansüstü Eğitim ve Etkinlikler Koordinatörü

Haris Yardımcı
Haris Yardımcı

Eğitim Koordinatörü

Mehmet Beydemir
Mehmet Beydemir

Yayın Koordinatörü

Murat Demirci
Murat Demirci

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Okan Erdağı
Okan Erdağı

Etkinlik Koordinatörü

Yusuf Sefa Selvi
Yusuf Sefa Selvi

Çalışma Merkezleri ve Projeler Koordinatörü

Ahmet Enis Gürcan
Ahmet Enis Gürcan

Kurumsal İletişim Koordinatörü

Kurumsal kimlik, bir kurumun çalışmalarını ve o çalışmaların oluşturduğu bütünsel bir kimliği ifade etmekte ve hedef kitlede kurumun kimliğine ilişkin bir algıyı istenilen şekilde oluşturmayı sağlamaktadır. Böylelikle kurumun sahip olduğu amaç ve kimlik hedef kitleye doğru bir biçimde aktarılmakta, bir iletişim bütünlüğü oluşmaktadır.

İLEM Kurumsal Materyal Kılavuzu, İLEM’in tüm çalışmalarında ve tanıtım dokümanlarında kullanılabilecek tüm görsellerin çatısını oluşturmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan kılavuzda, ileride kullanılması muhtemel birçok görsel materyale yer verilmiştir.

İLEM’in vizyonunu ve misyonunu yansıtan bu kurumsal kimlik çalışması yapılacak tüm çalışmalarda birliktelik ve uyumu sağlayacak, görsel bir estetik oluşturacaktır. Bu bağlamda yapılacak her görsel çalışmada burada yer alan ilkelerin özenle korunması da büyük önem arz etmektedir. Görsel tasarım konusunda iş birliği yapacağımız tüm kişi ve kurumların bu hassasiyetimize riayet etmelerini ümit ediyoruz.

Kurumsal kimlik kitapçığı için tıklayınız.

İLEM; eğitim, akademik çalışmalar, araştırmalar ve ulusal/uluslarararası organizasyonlar anlamında bir çok alanda faaliyet gerçekleştirmekle beraber tüm faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmakta ve bu faaliyetlerin daha nitelikli ve güzel şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporumuzu şeffaflık çerçevesinde yayınlayarak kamuoyunun ilgisine sunmaktayız.

İLEM Faaliyet Raporu aynı zamanda İLEM bünyesinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, araştırmalar, eğitimler ve yayımlanan kitapların bir nevi özetini takdim eden yıllık yayındır.