GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İLEM 2002’den bu yana; özgün ilmi yaklaşımların geleneğin birikimi üzerine inşa edilebileceği kavrayışıyla lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, yayın, proje ve ilmi faaliyetler gerçekleştirmektedir. 

Temel gayesi, insanlığın sorunlarına çözüm üreten ilmi çalışmalar yapmak ve ilim insanlarının yetişmesine zemin oluşturmaktır. İLEM, devam ettirdiği eğitim, proje, yayın, ihtisas, akademik etkinlikler, uluslararası düzeyde etkinlikler ve iş birlikleri gibi çalışmalarının yanı sıra sosyal medya kanallarını aktif kullanarak birikimini dijital mecralara aktarmayı önemsemektedir. Tüm bileşenleri ile İLEM, akademik çalışmanın mahiyet ve gayesi üzerine yeniden düşünmenin gerekliliği inancıyla disiplinlerarası çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde şekillendirmektedir. 

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İLEM, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) ile kardeş kuruluş hüviyetindedir.

Taha Eğri
Taha Eğri

Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut Hakkı Akın
Mahmut Hakkı Akın

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Celaleddin Cingöz
Celaleddin Cingöz

Yönetim Kurulu Üyesi

Muhammed Hüseyin Mercan
Muhammed Hüseyin Mercan

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Kömürcüoğlu
Mustafa Kömürcüoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Sümeyye Cinisli
Sümeyye Cinisli

Yönetim Kurulu Üyesi

Talha Erdoğmuş
Talha Erdoğmuş

Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Ziya Gökçek
Yusuf Ziya Gökçek

Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Sefa Selvi
Yusuf Sefa Selvi

Yönetim Kurulu Üyesi

Taha Eğri
Taha Eğri

Yönetim Kurulu Başkanı (2023 - ...)

Abdulkadir Macit
Abdulkadir Macit

Yönetim Kurulu Başkanı (2020 - 2023)

Süleyman Güder
Süleyman Güder

Yönetim Kurulu Başkanı (2016 - 2020)

Yusuf Alpaydın
Yusuf Alpaydın

Yönetim Kurulu Başkanı (2008-2010)

Lütfi Sunar
Lütfi Sunar

Yönetim Kurulu Başkanı (2002-2008) (2010-2016)

Burak Yuvalı
Burak Yuvalı

Genel Sekreter

Ayşe Çeper
Ayşe Çeper

Grafik Tasarım Sorumlusu

Ender Ekim
Ender Ekim

Eğitim Koordinatörü

Korkut Demir
Korkut Demir

İhtisas Çalışmaları Sorumlusu

Mustafa Metin Kurt
Mustafa Metin Kurt

Mali ve İdari İşler Sorumlusu

Nur Zengin
Nur Zengin

Projeler Sorumlusu

Şeyda Karabatak
Şeyda Karabatak

Akademik Etkinlikler Sorumlusu

İLEM; eğitim, akademik çalışmalar, araştırmalar ve ulusal/uluslarararası organizasyonlar anlamında bir çok alanda faaliyet gerçekleştirmekle beraber tüm faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmakta ve bu faaliyetlerin daha nitelikli ve güzel şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarfetmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin yıllık değerlendirme raporumuzu şeffaflık çerçevesinde yayınlayarak kamuoyunun ilgisine sunmaktayız.

İLEM Faaliyet Raporu aynı zamanda İLEM bünyesinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetler, araştırmalar, eğitimler ve yayımlanan kitapların bir nevi özetini takdim eden yıllık yayındır.