Eğitim

İLEM Eğitim Programı

Karşı karşıya kaldığımız meselelere Müslümanca bakmak ve bu doğrultuda çözüm arayışı içinde olmak yeryüzünde varoluş gayesinin şuurunda olan ve vakti kuşanan (ibnü’l-vakt) her ilim yolcusu için bir gerekliliktir. Bu doğrultuda uzunca bir zamandır devam eden İLEM Eğitim Programı, insanı, toplumu ve içinde yaşadığı dünyayı tanımak ve anlamak üzere bir bakış açısı ve birikim sunmayı amaçlamaktadır.

İLEM Eğitim Programı üç sene süren üç kademeden müteşekkildir. Programın içeriği katılımcılara ilmî çalışmalar yaparken ihtiyaç duyacakları temel donanımları kazandırmaya yöneliktir.

Eğitim programında ilk seneden itibaren alanında uzman hocaların verdiği seminerler ve atölyelerin yanı sıra, haftalık okumalar, grup çalışmaları, çeşitli eğitim destekleri, geziler ve kamplar da yer almaktadır. Ayrıca Eğitim Programı, öğrencilere lisansüstü eğitimlerinde ihtiyaç duyacakları metodoloji, araştırma, yazım ve sunum teknikleri gibi temel becerileri kazanmalarını sağlayacak uygulamalı seminerleri de kapsamaktadır.

İLEM, Eğitim Programı’nı farklı kılan ve çalışmalarındaki verimliliği artıran bir unsur olarak grup çalışmalarını önemsemektedir. Programın temel amaçlarından birisi katılımcıların okuma, çözümleme ve mukayeseli değerlendirmelerde bulunabilmelerini mümkün kılacak bir donanım kazanmalarıdır. Programda merkezi konumda yer alan danışmanlık sistemi ise her bir katılımcının ilmî ve fikrî donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasını mümkün kılmaktadır. Programda her öğrenci grubu (6-10 kişi) yıl boyunca çalışmalarını bir danışman nezaretinde sürdürmektedir.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, Güz ve Bahar dönemlerinde onar hafta sürmektedir. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı seminer dersi vardır. Eğitim Programı kapsamında I. ve II. kademe katılımcıları en az on iki farklı seminer dersine katılırken, III. kademe katılımcıları ise temel donanım eğitimleri ve yıllık bir atölye çalışmasına katılırlar. Katılımcılar program çerçevesinde pek çok temel eseri okumuş olmaktadır.


GRUP ÇALIŞMALARI

KAMPLAR

İLEM Eğitim Programı kamplarında, Eğitim Programı’nın genel ve özel amaçları doğrultusunda gerekli görülen, fakat Güz ve Bahar dönemlerinde programa dâhil edilemeyen konular hakkında katılımcılara bilgi ve anlayış kazandırmak, Eğitim Programı mezunları ile programa devam eden katılımcıların iletişim ve ilişki kurmaları hedeflenmektedir. Kamp programlarının içeriği, katılımcıların birlikte, ülfet ve muhabbet ekseninde vakit geçirmelerini temin etmek ve bu birlikteliğin niteliğini zenginleştirmek üzere oluşturulmaktadır. Kamplar, katılımcıların dinlenmelerini sağlamakta ve motivasyonlarını artırmaktadır. Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen bu çalışmada özel seminerlere ve okuma programlarına da yer verilmektedir. Ayrıca, kamp programı vesilesiyle şehrin gürültüsünden uzaklaşan katılımcılar, berrak bir zihin ile hür tefekkürün imkânını bulabilmektedirler.