GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Abdulkadir Macit

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde nihayete erdirdi. Çalışma alanları arasında; dünya tarihi, Orta Asya, Özbekler, çağdaş İslam düşüncesi, İslamcılık ve İslami hareketler gibi konular bulunmaktadır. Macit'in kitapları arasında Şeybânî Özbek Hanlığı, Ahterî Muslihiddin Mustafa Efendi, Önden Gidenler: Necmettin Erbakan, Çağa İz Bırakan Önderler: Mehmed Akif Ersoy, Muhammed Hamidullah: Modern Bir Alimin İlmi Portresi ve İslam İktisadının Öncü İsmi: Muhammed Hamidullah (trc.), Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı (ed.), Başlangıcından Günümüze Hilafet (ed.) yer almaktadır. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. İlmi Etüdler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.