GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Abdulkadir Macit

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2003) ve İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi’nden (2013) mezun oldu. Yüksek lisans (2008) ve doktora (2015) eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde nihayete erdirdi.  Çalışma alanları arasında; dünya tarihi ve yazıcılığı, İslam medeniyeti tarihi, İslam tarihi yazıcılığı ve felsefesi, Özbekler, çağdaş İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Macit'in, Şeybânî Özbek Hanlığı (Özbek Türkçesi tercüme), Ahterî Muslihiddin Mustafa Efendi, Önden Gidenler: Necmettin Erbakan (Boşnakça ve Arnavutça tercüme), Çağa İz Bırakan Önderler: Mehmed Akif Ersoy ve Necmettin Erbakan, Muhammed Hamidullah Modern Bir İslam Alimin İlmi Portresi, İslam Tarihçiliğinin Zirve İsmi Muhammed Hamidullah, Bir Müslüman İslam’da Yönetim Biçimi ve Halifelik’e Nasıl Bakmalı?, Geçmişten Günümüze Hilafet (ed.), Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı (ed.), Salgın Günlerinde Toplumu ve Siyaseti Yeniden Düşünmek (ed.), Devletlerimiz: Şeybânîler, İran’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı (ed.), Mısır’da Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı (ed.), Balkanlarda Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı (ed.) ve Hint Alt Kıtası’nda Tarih Kaynakları ve Tarihyazımı (ed.),  serlevhalı kitapları, Muhammed Hamidullah: İslam İktisadının Öncü İsmi adlı çeviri ve ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kitap ve dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır. 2020-2023 yılları arasında İlmi Etüdler Merkezi’nde (İLEM) başkanlık yapmıştır. Hâlihazırda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi alanında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.