GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Elmin Aliyev

Lisans eğitimini 2005 yılında Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde üstün başarıyla tamamladı ve paralelinde yüksek lisans diploması almaya hak kazandı. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Abbaskuli Bakühanlı ve Ahlak Düşüncesi” isimli teziyle İslam Felsefesi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılında Temple Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. 2012-2016 yıllarında İslam İşbirliği Örgütünde görev yaptı; 2012-2014 yıllarında Hazar Üniversitesinde (Azerbaycan) İslam Felsefesi alanında dersler verdi. İslam ahlak ve siyaset teorileri, nasihatname ve siyasetname geleneği, İhvan-ı Safa düşüncesi, son dönem Türk/İslam düşüncesi gibi alanlarda yayınları bulunan Aliyev, halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında hazırladığı “Siracüddin Urmevî’nin Ahlak ve Siyaset Düşüncesi” isimli doktora tezi üzerinde çalışmaktadır.