GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Asiye Şahin Bulut

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 2012 yılında, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Bölümünde "Türkiye İslamcılık Düşüncesinde Filistin Meselesi: Dergiler Üzerinden Bir İnceleme (1940-1990)" başlıklı tezi ile tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.