GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğ­rencilerinin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilecek ilmî ve fikrî donanımı kazan­malarına katkıda bulunmak üzere hazırlanan program üç kademeden müteşekkildir. Eğitim programın içeriği, katılımcıların lisansüstü dü­zeyde ihtiyaç duyacakları temel becerileri ka­zandırmak hedefiyle şekillendirilmiştir.

Üç yıl süren program, güz, bahar ve yaz dönem­lerinde gerçekleştirilmektedir. Güz ve bahar dö­nemleri on hafta sürmekte ve her bir kademe bir dönemde üç semineri takip etmektedir. Böy­lece programda farklı konularda, alanında de­neyimli hocaların verdiği onar haftalık toplam on sekiz seminer yer almaktadır. Yaz dönemin­de ise program okuma gruplarının çalışmaları ile sürdürülmektedir.

 

Eğitim programına katılmak isteyenler güz dö­nemi öncesinde başvuruda bulunmakta, yapı­lan mülakat neticesinde programa devam ede­cek kişiler belirlenmektedir.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesine Giriş Ömer Mahir Alper
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Modern Dünyanın Temelleri Lütfi Sunar
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetinin Oluşumu Tahsin Görgün
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Lütfi Sunar
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Murteza Bedir
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Çağdaş İslam Düşüncesi Veli Karataş
Tarih : 16 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Ekonomi Politik Cengiz Ceylan
Tarih : 16 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Berdal Aral
Tarih : 16 Ekim 2011
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Çağdaş Sosyal Teori Ali Kaya
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Felsefesinde Estetik Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar Ayşe Taşkent
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Toplum ve Siyaaset Mustafa Şen
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Güz İslami İlimlerde Yöntem Necmettin Kızılkaya
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Sosyal Bilimlerde Yöntem Mahmut Karaman
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Araştırma Yazım Teknikleri Yusuf Alpaydın
Tarih : 16 Ekim 2010
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları Mehmet Taha Boyalık
Tarih : 23 Mart 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Mantık Mehmet Özturan
Tarih : 02 Mart 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Güncel Siyasal ve Toplumsal Meseleler Süleyman Güder
Taha Eğri
Yusuf Alpaydın
Yusuf Ziya Gökçek
Adem Başpınar
Ali Kaya
Halil İbrahim Erol
Muhammed Hüseyin Mercan
Murat Şentürk