GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Tarih, Düşünce ve Yazım -Tarih/çilik ve Tarih Yazıcılığı-


Bu derste ilkin İslam’ın tarih anlayışı ve ilkeleri takdim edilecek, ilk insan ve peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar geçen peygamberlerin medeniyetlerin oluşumundaki dikey eksen özelliği ile dünya tarihindeki yeri ve etkileri üç çağ üzerinden tetkik edilecektir. Daha sonra Hz. Peygamber ile başlayan tarihin toplumu inşa eden yapısı, İslam’ı dünyaya ulaştırmayı hedefleyen evrenselliği fetihler, kurumlar, şahıslar ve devletler üzerinden karşılaştırmalı bir şekilde dört dönem üzerinden işlenecektir. Bunu yaparken tarihin dönemlendirme sorununa değinilecek, İslam toplumunda meydana gelen tartışmalara, Müslümanların kendi dışındaki milletler ve devletler, esasen medeniyetler ile karşılaşmalarına ve karşılıklı etkileşimlerine temas edilecektir. Ayrıca tarihin geçmiş hakikati araştırma ve anlamaya çalışma ameliyesi olduğu düşüncesinden hareketle tarih ilminin doğasına, tanımına, kapsamına, tarihçinin tarih felsefesini inşa ederken nazarî açıdan üstelendiği role ve tarih yazımında deruhte ettiği amelî vazifeye dair fikir sahibi olabilmeye değinilecektir. Bütün bu ders neticesinde tarih düşüncesine ve yazımına dair efradını cami ağyarını mani bir bakış açısı elde edilmiş olunacaktır.

Tarih Saat Yer
08 Şubat 2020 09:30 İLEM