GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğrencilerinin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilecek ilmi ve fikri do­nanımı kazanmalarına katkıda bulunmak üzere hazırlanan program üç kademeden müteşekkildir. Eğitim progra­mın içeriği katılımcıların lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazandırmak hedefiyle şekillendirilmiştir.

Üç yıl süren program güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Her dönem on hafta sürmekte ve her bir kademe bir dönemde üç semineri takip etmektedir. Böylece programda farklı konu­larda alanında deneyimli hocaların verdiği onar haftalık toplam on sekiz seminer yer almaktadır.

Eğitim programına katılmak isteyenler güz dönemi öncesinde başvuruda bulun­makta, yapılan mülakat neticesinde programa devam edecek kişiler belirlenmektedir. Programa önce­likle lisans eğitiminin ikinci yılında olan­lar kabul edilmektedir.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe1
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesine Giriş İbrahim Halil Üçer
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Modern Dünyanın Temelleri Lütfi Sunar
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 12:45
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetinin Oluşumu Tahsin Görgün
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Murteza Bedir
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe2
Güz Çağdaş İslam Düşüncesi Veli Karataş
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Uluslararası Ekonomi Politik Sadık Ünay
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Sosyal Teori Haşim Koç
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Çağdaş Dünya Siyaseti Murat Cemrek
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Felsefesinde Estetik Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar Ayşe Taşkent
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Toplum ve Siyaset Mustafa Şen
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
kademe3
Güz İslami İlimlerde Yöntem Necmettin Kızılkaya
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Sosyal Bilimlerde Yöntem Mahmut Karaman
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 16:00
Yer    : İLEM
Araştırma Yazım Teknikleri Yusuf Alpaydın
Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Bahar Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları Mehmet Taha Boyalık
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Mantık Mehmet Özturan
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Medya ve Toplum Hediyetulah Aydeniz
Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM