GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Bu seminerde tarihin anlamı; tarihin etkisi; tarihin sınırlılıkları; neden yapıldığı; geçmiş zaman ile tarih arasındaki fark; farklı tarihçilik ekolleri; tarihçi türleri; tarih bilim midir sorunsalı; tarihin diğer disiplinlerle ilişkisi; geçmiş zamanla uğraşmanın tarihçiyi nasıl dönüştürdüğü; tarihte gerçek ve hakikat meselesi; tarih-zaman ile tarih-mekan ilişkileri; tarihsicilik ve tarihselcilik konuları; tarihin kaynakları; tarih-din ilişkisi; kavramlar tarihi; algı tarihi; güncelin tarihinin ve karşılaştırmalı tarihin eleştirisi; tarihçilikte popülarite ve vülgarite derinlemesine ele alınacaktır.

İstanbul’da faaliyetlerini yürüten, çeşitli projelere ev sahipliği yapan İLEM, Anadolu’nun farklı şehirlerinde eğitimlerine devam eden lisans öğrencilerini bir araya getirmek suretiyle onlarla fikri, tarihi, sosyal ve dini meselelerimize dair temel konuları konuşmak, birikimini ve tecrübesini aktarmak üzere İLEM Yaz Akademisi’ni düzenlemektedir. Bu yıl birincisi düzenlenecek olan programın teması Günümüz Meseleleri Karşısında İslam Düşüncesi olarak belirlendi. Bu program ile İLEM İstanbul’dan Anadolu’ya ilim, irfan ve hikmet köprüsü olmayı amaçlamaktadır. Bir hafta sürecek olan bu programda seminer derslerinin yanı sıra çeşitli kültür gezileri, kurum ziyaretleri, film ve kitap kritikleri de gerçekleştirilecektir.

Bu program ile katılımcılara

- Tarih ve topluma dair bir kavrayış kazandırma

- İslam ilim ve düşünce geleneğini tanıtma

- İlmi çalışmanın mahiyet ve gayesine ilişkin bir bilinç ve bakış açısı kazandırma

- Eleştirel okuma ve yorumlama becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.

İLEM Yaz Akademisi’ne katılmak isteyen İstanbul dışında lisans eğitimine 3. veya 4. sınıfta devam eden öğrenciler, kabul tarihleri arasında yapacakları başvurunun ardından programın şartlarına haiz olanlar programa katılmaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

Abdulkadir Macit

Komisyon Başkanı

EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
Tarih Felsefesi Teyfur Erdoğdu
18 Temmuz 2016 - 18 Temmuz 2016
Modernitenin Kökenleri ve Oluşumu Lütfi Sunar
19 Temmuz 2016 - 19 Temmuz 2016
İslam Düşüncesinin Çağdaş Meseleleri İbrahim Halil Üçer
21 Temmuz 2016 - 21 Temmuz 2016
Türkiye'de Toplum ve Siyaset Mahmut Hakkı Akın
22 Temmuz 2017 - 22 Temmuz 2017
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık
23 Temmuz 2016 - 23 Temmuz 2016