GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Edebiyat

Hoca: Mesut Koçak

Bu atölye kapsamında 19. yüzyılın ortalarından günümüze, yaşanan toplumsal değişimlerin edebiyatla ilişkisi üzerinde durulacaktır. İlk olarak Tanzimat yıllarında yaşanan içtimai ve kültürel değişimin edebiyata yansıması, dönem romanları üzerinden incelenecektir. Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai gibi yazarların toplumsal ve kültürel değişimin köşebaşını tutmuş eserleri ele alınacaktır. II. Abdülhamid Devri Türk şiiri ve matbuatından örneklerle dönemin edebiyatının toplumsal değişimi nasıl yansıttığı üzerinde durulacaktır. Daha sonra sırasıyla I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları ile 1923-1950 arası tek partili yıllarında yaşanan toplumsal değişim, edebiyatla olan kuvvetli ilişkileri bakımından değerlendirilecektir. 1950 sonrasında gerek II. Dünya Savaşı’nın bütün dünyayla birlikte Türkiye’de de yol açtığı kriz; gerekse çok partili hayata geçişle birlikte hareketlenen politik ortam ve buna bağlı olarak değişen toplumsal hayata devrin edebiyatı üzerinden bakılacaktır. 1940’ların ortalarından itibaren Büyük Doğu Dergisi etrafında şekillenmeye bağlayan İslamcı söylemin yanı sıra 1950 sonrasında yaşanan hızlı ve düzensiz kentleşmenin yol açtığı toplumsal kriz ve bunların edebiyata aksi de atölye kapsamında ele alınacaktır. 1970 sonrası politize olan toplumsal hayatın edebiyata aksi; 12 Eylül 1980 darbesi sonrası ortaya çıkan konjonktürü konu alan eserler ve 1980’lerin ortalarından itibaren yükselmeye başlayan popüler kültürün edebiyatla olan ilişkisi gerek eserler gerekse matbuat örnekleri üzerinden tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2019 18:30 İLEM