GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye’de Toplum ve Siyaset


Türkiye modernleşmesi, bir siyasi proje olarak gelişmiştir. Türkiye’de ba­tılı ülkelerde tecrübe edildiğinden farklı dinamikler üzerinden şekillenen kendine has modernleşme tecrübesi, toplumun farklı kesimleri arasında ve toplum ile devlet arasında bir bölünmüşlük ortaya çıkarmıştır. Bu bö­lünmüşlük, toplumda tarihsel ve kültürel kopmaların yaşanmasına sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin son döneminde ve cumhuriyet sonrasında siyaset-toplum ilişkisinin bu değişim üzerinde kurulduğu görülebilir. Çok partili hayata geçişle birlikte toplumun siyasette aktör haline gelmesi, Türkiye’de siyaset-toplum ilişkisinde yeni bir dönem başlatmıştır. Çift ku­tuplu dünya düzeninde Türkiye’nin konumu, kentleşme ve sanayileşme sü­reçleri, gençlik hareketleri, askeri darbeler gibi gelişmeler, siyaset-toplum ilişkisini farklılaştırmıştır. Bu seminer dersinde Türkiye modernleşmesi sü­recinde toplum-siyaset ilişkisinin nasıl kurulduğu ve sürdürüldüğü krono­lojik olarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ayrıca İslamcılık, milliyetçilik, muhafazakârlık, solculuk, batıcılık gibi siyasal anlayışların siyaset-toplum ilişkisindeki konumları ve bu ilişkiye etkileri tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 11:00 İLEM