GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Felsefesinde Estetik Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar


“İslam Felsefesinde Estetik” başlıklı seminerler süresince; Grek ve İslam felsefesinin temel metinleri merkeze alınarak, İslam fi­lozoflarının Estetik ve Sanat Felsefesine ilişkin yaklaşımları irde­lenecektir. Grek Estetik ve Sanat düşüncesinin İslâm felsefesine nasıl aktarıldığı ve İslâm dünyasında nasıl anlaşıldığı üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle, Antik felsefeden devraldığı mi­rasa kendi yorumunu katan İslâm düşüncesinin, ortaya koyduğu Estetik ve/veya Sanat Felsefesi tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 11:00 İLEM