GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları


Seminerde son dönem müfessirlerinden Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak dini Kuran dili” adlı tefsirinden Fatiha Suresi ve seçme metinler okunacaktır. Elmalılı Tefsiri, İslam ilim-irfan geleneğiyle bu geleneğin ana kaynağı olan Kur’an-ı Kerim arasındaki irtibatın kurulduğu tefsir eserlerinin son dönemdeki en seçkin örneklerindendir. Yaşanan gerçeklik de dikkate alınarak Kur’an mesajının üst bir dille aktarıldığı eserde, klasik tefsirlere başvuruyla İslam düşüncesinde dil, metafizik ve dinî ilimler alanında geliştirilen çeşitli teori ve düşünceler ayetler bağlamında yer bulmuştur. Metin okunurken metnin İslam düşüncesindeki referansları ortaya çıkarılacak ve yeri geldikçe Batı düşünce geleneği ile mukayese yoluna gidilecektir. Seminer “bir metin okuma”sı olduğundan metne bağlılık ve tartışmaların metin merkezinde yürütülmesi esas olacaktır.

Tarih Saat Yer
02 Mart 2012 09:30 İLEM