GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mehmet Özturan

İstanbul'da doğdu. Yüksek Lisans'ta Farabî epistemolojisinde kesinlik kavramını çalışan Özturan, doktorada İbn Sina sonrası kavram mantığını çalıştı. Alanında araştırma yapmak üzere bir yıllığına Harvard Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Daha çok islam mantık geleneği, argümantasyon teorisi, klasik mantık ve dil felsefesi ve bunların analitik felsefe ile irtibatları üzerinde çalışan Özturan, 2020 yılında doçent oldu. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nde öğretim görevlisidir.