GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Mantık


Düşüncenin yöntemini olduğu kadar, klasik metinler söz konusu olduğunda düşüncenin dilini de belirleyen mantık ilmi bize bir yandan düşünceyi hatadan korumanın yollarını öğretirken öte yandan klasik ilim-irfan geleneğimizle irtibata geçmenin yolu­nu da teşkil etmektedir. Bu kapsamda seminerde insan zihnini hataya düşmekten koruyan kaidelerin anlaşılması amaçlanmak­tadır. İslam ilim tarihinin önemli bir parçası olan mantık, bilgi ile olan ilişkisi bağlamında ve başka bir bilgiye ulaşabilme adı­na kendisine ihtiyaç duyulan bir araç-ilim olarak açıklanacaktır.

Tarih Saat Yer
23 Şubat 2013 11:00 İLEM