GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Ekonomi Politik


Seminerde yerel ve küresel ölçekli ilişkilerin ekonomi-politik perspektifinden teorik ve pratik yönleri irdelenecektir. Cari uluslararası ekonomik sistemin siyasi, tarihi ve felsefi kökenlerine ve iktisadın tanımına dair kısa bir değininin ardından modern küresel sistemin inşasında ve devamında yer alan başlıca iktisadi kuram, kurum ve olgular derinlemesine tahlil edilecektir. Farklı sistemik yaklaşımlar mukayeseli olarak tartışılacak ve bunların modern izdüşümlerine değinilecektir. Bu bağlamda devletler, uluslararası kuruluşlar ve bölgesel yapılar eleştirel bir okumaya tabi tutulacaktır. Böylesi bir genel çerçeve içerisinde Türkiye’nin tecrübesi de gerek tarihi, gerekse entelektüel referansları da içerir biçimde modern küresel ekonomi-politik sistemle olan ilişkisi, onun yerel ve bölgesel mahiyeti açısından değerlendirmeye konu edilecektir.

Tarih Saat Yer
21 Şubat 2015 12:30 İLEM