GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslam Düşüncesine Giriş


İslam düşüncesinin teşekkülüne yön veren sâikler ve bu düşüncenin tanımlayıcı hususiyetlerinin tespiti bu seminerin temel konusunu teşkil etmektedir. Bu çerçevede İslam toplumunun oluşumu ile dinî ilimlerin tedvin ve tasnif süreci tartışılacak, İslam düşüncesindeki metafizik gelenekler öne çıkan temsilcileri üzerinden problematik ve tarihsel olarak karşılaştırmalı bir yöntemle tanıtılacaktır. En temelde İslam’dan neşet eden ve onun vaz’ettiği hayat nizamı ve bilgi anlayışı ekseninde oluşan İslam düşüncesi, medeniyetimizin düşünsel birikimi ve kaynağıdır. Bu seminer ile katılımcılarda, İslam düşüncesinin oluşumu ve imkânı ile düşünce dünyamız ve düşünce geleneğimiz, İslam düşüncesinin teşekkül süreci, ana akımları ve tanımlayıcı hususiyetlerine dair bir anlayış oluşturmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2016 12:30 İLEM