GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

İslami İlimlerde Yöntem


Belli bir alanın ilim olarak teşekkül edebilmesi belli bir tarifi, mevzusu, gayesinin varlığına olduğu gibi belli bir yönteminin/metodolojisinin/usulünün mevcudiyetine de bağlıdır. Belli metodolojik bir zeminden yoksun bir ilim tasavvur edilemez. Tefsir, fıkıh, hadis, kelam ve tasavvuf gibi temel İslami ilimlerin de bir ilim olarak belli bir metodolojik/usuli zeminden yoksun olmadıkları açıktır. Ancak ilgili ilimlerin her birinin kendine özgü ayrı ayrı usulleri mi vardır? Yoksa her bir İslami ilim ortak bir usule mi sahiptir? Her bir İslami ilmin paylaştığı ortak bir usul varsa bu usul nedir? Fıkıh usulü sadece fıkhın mı yoksa bütün İslami ilimlerin mi usulüdür? Bu ders çerçevesinde sözü geçen sorulara cevap arandıktan sonra İslami ilimlerin ortak bir usul zemini olarak fıkıh usulünün tarifi, gayesi, mevzu ve meseleleri genel ve teorik bir çerçevede ele alınmaya çalışılacaktır.

Tarih Saat Yer
26 Ekim 2013 11:00 İLEM