GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş İslam Düşüncesi


Bu seminerler dizisinde, çağdaş dönemde Müslümanların fikir dünyası ve bu dünyanın yol açtığı pratikler farklı İslami akımlar esas alınmak suretiyle işlenecektir. Böylece çağdaş zamanda öne çıkan kavramlar, meseleler, çözümler, metodolojiler ve yöntemler mukayeseli şekilde sunulmuş olacak, bunun yanı sıra model şahsiyetler ve hareketler konulara giriş sadedinde tanıtılacaktır. Gerektiğinde bir düşünce veya akımı en iyi yansıtan metin seçkileri okunacak ve üzerinde tartışılacaktır. Konunun seyri esas olarak gelenekçilik, ıslahatçılık ve modernizm akımları üzerinden gidecek, ancak bunların farklı iç tezahürleri de karşılaştırmalı olarak gündeme gelecektir. Seminerler sonunda öğrenciler çağdaş İslam dünyasının fikir ve hareket ekolleri hakkında yeterli malumata sahip olacaklar temel kavramları tanımlama, metot ve yöntemleri mukayese etme becerisi kazanacaklardır.

Tarih Saat Yer
18 Şubat 2017 09:30 İLEM