GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Sosyal Bilimlerde Yöntem


Bu seminerde öncelikle bilginin önemi, bilginin tarihi, bilgi türleri, bilgi aktları, doğru bilgi sorunu/kriteri, bilginin özellikleri, bilginin sınırları, insani bilginin temel karakteri/ sorunu, batı düşünce tarihinde bilgi kuramları, batılı/bilimsel bilginin mahiyeti ve ortaya çıkışı ele alınacaktır. İkinci aşamada Bilimsel bilgide yaklaşım ve yöntem sorunu üzerinde durulacaktır. Temel bilimsel yaklaşımlar olarak pozitivist, yorumcu ve bütüncü yaklaşımlar; ontolojik ve epistemolojik kabulleri, araştırma yöntem ve teknikleri ile birlikte verilerek bu yaklaşımlara bağlı alt ekoller tartışılacaktır.

Tarih Saat Yer
15 Ekim 2011 16:00 İLEM