GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Dünya Siyaseti


Bu seminer, seçilmiş temalar ve konularda çağdaş dünya siyasetine dair farklı bakış açılarını tanıtmayı ve katılımcıların bu konular hakkında yorum yapabilecek düşünsel altyapılarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer, tarihsel bağlam içinde 20. yüzyılın başından bu yana modern uluslararası sistemin yapısı ve üzerinde yükseldiği ulus-devlet ve uluslararası örgütlerin işleyişinin anlaşılmasını hedeflemektedir. Böylelikle seminerle öğrencilere çağdaş dünya siyasetinde etkin olan yapı ve işleyişin kökenlerine dair bütüncül bir bakış kazandırılması beklenmektedir. Seminer ayrıca görsel ve işitsel kaynaklarla desteklenecektir. 

Tarih Saat Yer
25 Ekim 2014 11:00 İLEM