GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Ekonomi Politik


İnsanlığın iktisadi refahını artırma amacı güden iktisadi sistem­ler ve özellikle liberal kapitalizmin toplumlar ve insanlar üzerin­deki etkilerini ortaya koymaktır. Liberalizm dünya insanına refah getirmiş midir? Kaynakların etkin dağılımını sağlamakta mıdır? II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, bu dü­zenin 2000’li yıllarda değişimini nedenleri ile birlikte ele almak, politik ekonomi açısından değerlendirmek, Türkiye’nin değişen dünya dengelerinde konumunu ortaya koymak ve projeksiyon yapmak seminerin amaçları arasında yer almaktadır.

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2011 11:00 İLEM