GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları

Hoca: Berdal Aral

Bu seminerde uluslararası hukukun ve insan haklarının tarihî arka planı ile günümüzdeki anlam ve işlevi ele alınacaktır. Se­minerde uluslararası hukukun tarihî arka planı; uluslararası hu­kukun kuramsal dayanakları; uluslararası hukuk ile iç hukuk iliş­kisi; uluslararası hukukun başlıca kaynakları; uluslararası huku­kun başlıca aktörleri; devletin kurulması ve tanınması; uluslara­rası örgütler ve bunun başlıca örnekleri ele alınacak temel konu­lar arasında yer almaktadır.

Tarih Saat Yer
16 Ekim 2011 12:30 İLEM