GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Çağdaş Sosyal Teori

Hoca: Ali Kaya

Bu seminerde sosyal teorideki yapı-eylem, özne-nesne, evrensellik-tikellik gibi temel problematik alanlarının, sosyal teorinin tarihsel süreçte geçirdiği dönüşümler hesaba katılarak ele alınacaktır. Seminerde sosyal teorinin temel tartışmalarına yer verilmekle birlikte sosyal teorinin evrenselliği tartışmaları­na özel bir vurgu yapılacaktır. Bu tema, mevcut hâkim sosyal te­ori ve onun pratiklerinin Avrupa merkezci olduğu kabulüne da­yanılarak sorunsallaştırılacaktır. Bu kapsamda seminer iki temel eksende ilerleyecektir. İlk olarak yukarıda bahsi geçen problem alanlarında önce modernist-Ortodoks bakış ele alınacak, sonra­sında bu geleneği sorunsallaştıran postkolonyal, postyapısalcı ekoller incelenecektir

Tarih Saat Yer
02 Mart 2011 09:30 İLEM