GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Türkiye'de Toplum ve Siyaaset

Hoca: Mustafa Şen

Bu seminerde zaman zaman Osmanlı ve öncesine de saçaklana­rak modern Türkiye’de siyaset ve toplum ilişkileri incelenecektir. Bu konu hak ve özgürlükler, İslamcılık, Kemalist laiklik, kimlikler (dini kimlik, etnik kimlik, cinsel kimlik) ve kültür temelinde dev­let, cumhuriyetçilik, demokratikleşme, batılılaşma, siyasi partiler, sivil toplum, otorite, siyasi aktörler, askeri darbeler, vesayetçi se­küler sistem alt başlıkları çerçevesinde kronolojik olarak ele alı­nacaktır. Seminer boyunca toplumsal, iktisadi, siyasi ve kültürel geçişler, değişimler ve süreklilikler ile siyasal kültürün toplumsal zemini kendi tarihi derinliği içinde çözümlenmeye çalışılacaktır

Tarih Saat Yer
02 Mart 2011 12:30 İLEM