GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Berdal Aral

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Ardından, yüksek lisansını “Freedom of Movement for Workers between Turkey and the EEC” (Türkiye ile AET arasında İşçilerin Serbest Dolaşımı) başlıklı tez çalışmasıyla 1990 yılında Kent Üniversitesinde (İngiltere) tamamlamıştır. 1994 yılında “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) başlıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesinde (İskoçya) doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Berdal Aral’ın, hem verdiği dersler, hem de yaptığı çalışmalar özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşmıştır. Kendisinin Türkçe olarak kaleme aldığı iki kitap çalışması vardır: “Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı” (1999) ve “Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar” (2010). Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak hem yukarıda sözü edilen konularda, hem de Türkiye’nin dış politikası alanında yayınlanmış makaleleri vardır. Aral halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.