GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Akademik çalışma yapmak isteyen lisans öğrencilerinin insanı, toplumu ve dünyayı tanıyıp çözümleyebilecek ilmi ve fikri do­nanımı kazanmalarına katkıda bulunmak üzere hazırlanan program üç kademeden müteşekkildir. Eğitim progra­mın içeriği katılımcıların lisansüstü düzeyde ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazandırmak hedefiyle şekillendirilmiştir.

Üç yıl süren program güz ve bahar dönemlerinde gerçekleştirilmektedir. Her dönem on hafta sürmekte ve her bir kademe bir dönemde üç semineri takip etmektedir. Böylece programda farklı konu­larda alanında deneyimli hocaların verdiği onar haftalık toplam on sekiz seminer yer almaktadır.

Eğitim programına katılmak isteyenler güz dönemi öncesinde başvuruda bulun­makta, yapılan mülakat neticesinde programa devam edecek kişiler belirlenmektedir. Programa önce­likle lisans eğitiminin ikinci yılında olan­lar kabul edilmektedir.

DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
BİRİNCİ KADEME
Güz Dünya Tarihini Yeniden Okumak Tahsin Görgün Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Düşüncesine Giriş İbrahim Halil Üçer Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Modern Dünyanın Temelleri Lütfi Sunar Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 12:45
Yer    : İLEM
Bahar İslam Medeniyetinin Oluşumu Tahsin Görgün Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Türkiye'de Modernleşme Vahdettin Işık Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
İslami İlimlere Giriş Murteza Bedir Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
İKİNCİ KADEME
Güz Çağdaş İslam Düşüncesi Veli Karataş Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Uluslararası Ekonomi Politik Sadık Ünay Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Sosyal Teori Haşim Koç Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
Bahar Çağdaş Dünya Siyaseti Murat Cemrek Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
İslam Felsefesinde Estetik Grek Estetiği ile Karşılaştırmalı Okumalar Ayşe Taşkent Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Türkiye'de Toplum ve Siyaset Mustafa Şen Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM
DÖNEM EĞİTİM EĞİTİMCİ PROGRAM
ÜÇÜNCÜ KADEME
Güz İslami İlimlerde Yöntem Necmettin Kızılkaya Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Sosyal Bilimlerde Yöntem Mahmut Karaman Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 16:00
Yer    : İLEM
Araştırma Yazım Teknikleri Yusuf Alpaydın Tarih : 15 Ekim 2011
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Bahar Karşılaştırmalı Klasik Metin Okumaları Mehmet Taha Boyalık Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 09:30
Yer    : İLEM
Mantık Mehmet Özturan Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 11:00
Yer    : İLEM
Medya ve Toplum Hediyetulah Aydeniz Tarih : 02 Mart 2012
Saat  : 12:30
Yer    : İLEM