GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

15 Aralık 2022

İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI

İslam Düşünce Atlası, Doç.Dr. İbrahim Halil Üçer tarafından İlmi Etüdler Derneği’nde (İLEM) Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın destekleriyle hazırlanan ve Türkiye’nin önde gelen İslam düşünce tarihi araştırmacılarına tasarım uzmanları,yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik etmesiyle oluşmuş bir düşünce tarihi yazımı projesidir.
Çalışma kapsamında başlangıcından günümüze gelinceye değin kesintisiz, dinamik ve bütüncül bir İslam düşünce tarihi yazımı önerilmektedir. Bu öneri yeni bir dönemlendirme, her döneme göre İslam düşünce tarihindeki bilimsel disiplinlerin gelişim ve dönüşümlerini ele alan kapsamlı yazılar, bilgin, şehir, kurum ve mimarî eser maddeleriyle temellendirilmiştir. Projeye özgü kapsamlı haritalar, grafikler ve videolarla desteklenen çalışmanın sonunda interaktif programlar taşıyan açık erişimli bir web sitesi (www.islamdusunceatlasi.org) ve İslam Düşünce Atlası başlıklı altı ciltlik bir kitap meydana getirilmiştir.

Böylece projenin başlangıcından bugüne değin ortaya koyduğu projeye özgü çıktıları ile birlikte İDA, İslam düşünce tarihi yazıcılığına getirdiği yeni bakış açısı ekseninde bir tür İslam bilimler tarihi hüviyeti kazanıyor.

Hazırlığına akademisyenler, araştırmacılar, tasarım uzmanları, yazılımcılar ve harita mühendislerinin eşlik ettiği projenin ikinci edisyonunda;

  • Daha önce 3 cilt olarak yayımlanan İslam Düşünce Atlası, 6 cilt halinde güncellendi ve ilavelerle genişletildi.
  •  Önceki versiyonda yer alan maddeler önemli oranda güncellenerek 1000’e yakın bilimsel madde telif edildi.
  •  Projeye fıkıh geleneği dahil edilerek fıkıh disiplinin başlangıcından bugüne gelişimini anlatan makalelerin yanısıra, fıkıhla ilgili 200’ün üzerinde yeni bilgin maddesi, fıkıh geleneği etrafında gelişen kurumlar, fıkhın gelişimini anlatan haritalar, Fıkıh literatürünü görselleştiren kitap ağları, fakihler arası ilişkileri görselleştiren bilgin ağları eklendi.
  • Başlangıcından bugüne gelinceye değin İslam düşünce tarihindeki bilimsel disiplinlerin dönüşümünü anlatan 80 makale yazıldı.
  • Bilginlerin tarih içindeki etkileşim ağlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan network projesinde 4.000 bilim insanıyla ilgili kapsamlı bir etkileşim ağı oluşturuldu.
  • 6.000’den fazla eser üzerinden felsefe, matematik bilimler, mantık, kelam, fıkıh ve tasavvuf disiplinlerini kapsayan bir kitaplar ağı oluşturuldu. Kurucu klasiklerle ilgili bağımsız bilimsel maddeler yazıldı.

 

 

Özellikler:

ISBN: 978-605-389-304-2

Çıkış Tarihi: Kasım 2022

Yayınevi: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları