GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

islam Toplumunun Oluşumu


Bu dersin temel amacı, Edille-i Şer’iyye olarak bilinen İslam dininin dört temel kaynağı olan Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas’ın İslam toplumunun oluşumuna katkılarını ortaya koymak, bu delillerin fıkıh usûlü çerçevesinde İslam Düşüncesindeki yerini ve önemini ortaya koymaktır.

Tarih Saat Yer
18 Ekim 2008 14:00 İLEM