GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

Eleştirel Düşünme ve Bilgi Teorisi


Hemen hiç kimse bir şeyi yaparken cahilce yaptığını ya da bir şeye yönelirken bilgisizce yöneldiğini kabul etmez. İnsanlara kalırsa herkes kendince bilgiye göre eyler ve yönelir. Demek ki hepimiz ‘bilgili’ bir şekilde eylemek, yönelmek ve karar vermek eylemek isteriz. Peki eylem ve yönelimlerimize kaynaklık eden inançlarımız ne ölçüye kadar bilgi adını alır? İzlediğimiz filmlerden reklamlara, sosyal medyada sürekli döndürülen kaynağı belirsiz verilerden manipülatif haberlere kadar bir sürü şeyin etkisi altında oluşmuş basit etkilenimler ve bunlara bağlı tahayyülleri bilgi sanıyor olabilir miyiz?

Bu derste insani varoluşumuzu yetkinleştirerek bizi sorumlu fertler haline getiren temyiz veya eleştiri melekesi üzerinde duracak ve iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı ayırt ederek lehimize ve aleyhimize olan şeyleri gerçekten nasıl bilebileceğimiz sorusuna cevap aranacaktır. Bu amaca bağlı bir şekilde ders; eylemlerimizi, seçimlerimizi, kararlarımızı ve inançlarımızı yönlendiren şeyleri tespit edebilme ve bunlar arasından yanlış, çürük ve geçersiz olanlar ile doğru, sağlam ve geçerli olanları ayırt edebilme becerilerini kazandırmaya çalışacaktır. Bu becerileri gerçekten kazanabilmenin ve işletebilmenin yolu, temyizi mümkün kılan bir ölçütü ve doğruluğu mümkün kılan objektif bir gerçekliği gerektirdiği için ders aynı zamanda gerçekçiliğe eleştirel bir giriş olarak değerlendirilebilir.   

Tarih Saat Yer
24 Ekim 2020 12:30 İLEM