GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN

30 Mart 2018

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu

Konuşmacı: Berat Açıl
Konuşmacı: Mustakim Arıcı
Konuşmacı: İbrahim Halil Üçer

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) önemli bir sempozyuma daha imza attı. İslam medeniyetinin kitapla kurduğu ilişki, değerli bir Osmanlı âlimi olan Veliyyüddin Cârullah Efendi’nin kütüphanesi ve derkenar notları üzerinden incelendi.

Dünyanın en büyük yazma eser kütüphanesi olan Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki zengin bir koleksiyona ismini veren Veliyyüddin Cârullah Efendi (1659-1738), on yedinci ve on sekizinci yüzyılda yaşamış, dönemin meşhur âlimlerinden biridir. Edirne ve Galata kadılıklarında bulunmuş olan Veliyyüddin Efendi, kırkı aşkın eser kaleme aldığını ifade etmiştir. Birçoğu İstanbul’da yazıldığı anlaşılan eserler mantık, belagat ve kelam başta olmak üzere birçok alanı kapsamaktadır.

Cârullah Efendi, İstanbul’da bir kütüphane kurmuş ve bu kütüphanede yer alan eserlerin tamamına yakınını okuyarak kenarlarına notlar düşmüştür. Bu notlar, kütüphanesindeki eserleri dönemin kitap kültürünü anlama noktasında canlı birer tanık haline getirmiştir.

Kitap kültürü, son zamanlarda revaç bulan bir araştırma konusu olmakla beraber Türkiye’de hak ettiği ilgiyi uyandıramamıştır. Osmanlı kitap kültürüyle ilgili herhangi bir kitap bulunmadığı gibi makale sayısı da oldukça sınırlıdır. Bir yazı medeniyeti olarak tanımlanabilecek İslam medeniyetinin Osmanlı özelinde kitapla kurduğu ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu tarz çalışmaların hem kemiyet hem de keyfiyet açısından artması zaruridir.

Bu düşünceden hareketle İlmi Etüdler Derneği olarak, bu alanda bir ilk olma özelliğini taşıyan Osmanlı Kitap Kültürü Projesi’ni ve proje nihayetinde de Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Sempozyumu’nu gerçekleştirdik. Bu sempozyumun mezkur konuya yönelik cılız ilgiyi artıracağını ve benzer çalışmaların yapılacağını umut etmekteyiz.

Sempozyumda, Cârullah Efendi’nin koleksiyonunu derinlikli bir incelemeye tabi tutan birbirinden farklı alanlarda uzman akademisyenlerin elde ettikleri sonuçları paylaşacağı sunumların yanında, Süleymaniye Kütüphanesinde yer alan bu yazma eserlerden örneklerin sunulacağı bir sergi de konukların dikkatine sunulmuştur.

Başlangıç Tarihi Başlangıç Saati Bitiş Tarihi Bitiş Saati Yer
14 Şubat 2015 00:00 14 Şubat 2015 00:00 İLEM