GELENEĞİN BİRİKİMİNDEN YENİ BİR DÜŞÜNCENİN İNŞASINA...

BAĞIŞ E-BÜLTEN
Felsefe&Bilim, felsefe-bilimin tarihi ve güncel meselelerini ele alıp tartışmayı ve bu yolla bugünkü düşünme etkinliğimize sıhhat kazandıracak bir ilmi birikim inşa etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, felsefenin varlık, bilgi, değer gibi temel alanlarının yanı sıra zihin, dil, toplum, siyaset, sanat, insan ve teknoloji gibi alt disiplinlerini tarihsel ve sistematik bir yolla ele alacak ve bu alanların farklı uzanımları etrafında faaliyetler yürütmektedir.

İLEM Felsefe&Bilim, felsefe-bilimin tarihi ve güncel meselelerini ele alıp tartışmayı ve bu yolla bugünkü düşünme etkinliğimize sıhhat kazandıracak bir ilmi birikim inşa etmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma grubu, felsefenin varlık, bilgi, değer gibi temel alanlarının yanı sıra zihin, dil, toplum, siyaset, sanat, insan ve teknoloji gibi alt disiplinlerini tarihsel ve sistematik bir yolla ele alacak ve bu alanların farklı uzanımları etrafında faaliyetler yürütecektir. Çalışma grubunun tarihsel araştırma perspektifi, İslam düşünce geleneği içerisinde teşekkül eden ve felsefe-bilim tarihi içerisinde kendisine özgü yönleriyle öne çıkan kelam, fıkıh, tefsir, dilbilimleri, tasavvuf gibi disiplinleri de kuşatacak bir bakış açısına sahiptir. Grubun felsefi problemleri güncel görünümleri üzerinden sistematik bir yolla ele alma perspektifi, insani gerçekliği ait olduğu bütünsel gerçeklikle ilişkili bir biçimde ele almayı önemser. Bu bağlamda sistematik soruşturmalar; gerçeklik, gerçekliği idrak eden özne ve onun gerçekliği idrak biçimleriyle ilgili bir tasnif etrafında ilerler.

Grup bünyesinde yürütülecek faaliyetler;yayınlar, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar ve projelerle somutlaştırılarak ulusal ve uluslararası akademik kamuoyuna sunulacaktır. Çalışma Grubu bünyesinde görev alan araştırmacılar ve öğrencilerimizin katkılarıyla, Felsefe&Bilim Çalışma Merkezinin, felsefe-bilimin temel meselelerini Türkiye’de tartışmanın sağlayacağı özgün bakış açısıyla insanlık birikimine mütevazı katkılar yapacağını umut ediyoruz.